Lögnaren, svikaren och rättvisan – DN 2008

Recension av ”Hanteraren”, Dick Sundevall, Bonniers, och ”Infiltratören”, Lasse Wierup, Norstedts.
Dagens Nyheter/kultur 29 oktober 2008

”En totalt opålitlig, sjuk djävla mytoman.”
Nej, det är inte precis med guldklocka som den före detta polisinformatören Max Åström avtackas efter att i åtta år riskerat sitt liv i rättvisans tjänst. Citatet är hämtat ur Dick Sundevalls bok ”hanteraren”. Boken är en försvarsskrift tillägnad Åströms motpart inom polisen, kriminalkommissarien och ”hanteraren” Olle Liljegren. Som tur är för Max Åström ges han chansen att lägga fram sin version av samma händelseförlopp, dock i en annan bok: Lasse Wierups ”infiltratören”. Där framstår han mera som en bricka i ett polisiärt spel vars regler han inte fullt ut förstod.
Bägge böckerna handlar om hur länskriminalavdelningen vid Stockholmspolisen tänjde på lagen ända till bristningsgränsen i kampen mot den organiserade brottsligheten. Polisen har ”alltid” använt sig av informatörer för att komma åt brottslingar, men i samband med att MC-gäng, juggemaffior och andra kriminella konstellationer på allvar började etablera sig i Sverige på 1990-talet, försökte ordningsmakten möta dem med mer avancerade och samtidigt mindre kostsamma metoder. Ett sätt var att nästla sig in i ligorna för att på så sätt få informationer om planerade brott och vilka vapen de hade. Informatörer värvades mot betalning, och vid länskriminalen i Stockholm fördelades dessa på olika kontaktmän, poliser som internt kallades hanterare. Sekretessen kring verksamheten var tät – om en informatör avslöjades riskerade han förstås att drabbas av akut blyförgiftning.
Metoden ledde till stora framgångar i form av knark- och vapenbeslag, som i sin tur gav eko i media. Det öppnade för snabba karriärer inom polisväsendet. Den kanske skickligaste av alla hanterare, den unge och imposante kriminalassistenten Olle Liljegren, befordrades i rask takt till kriminalkommissarie och skickades på en chefsutbildning som i förlängningen kunde leda hur högt som helst. Länskriminalens chef Leif Jennekvist blev hans mentor och särskilde välgörare. En annan person som red högt på denna våg var Carin Götblad, den nuvarande länspolismästaren i Stockholm. När hon innehade motsvarande position på Gotland arrangerade Liljegren och hans stora stjärna bland informatörerna, en man vid namn Peter Rätz (med kodnamnet Pia), ett tungt heroinbeslag som av alltjämt luddiga skäl förlades till Visby. Götblad var inte dummare än att hon drog stora kriminalpolitiska växlar på beslaget, och vips steg hon i polishierarkin.
Men hanterandet av informatörer innebar knepiga legala problem. Enligt reglerna fick polisen bara använda privatpersoner till att få fram uppgifter, alltså till att informera. De fick inte agera aktivt, alltså inte infiltrera de kriminella gängen. De fick heller inte provocera fram brottsliga handlingar, alltså till brott som annars inte hade begåtts. Och de fick självklart inte själva begå brott.
I praktiken visade sig vara vanskligt att dra gränsen mellan vad som var tillåtet och vad som var förbjudet. Det var också huvudskälet till att både Olle Liljegren och Max Åström sedermera fälldes för brott, de gick för långt. Åström dömdes till tre års fängelse för brott han ansåg sig ha begått för en god sak, medan Liljegren fick villkorlig dom och avskedades efter en utdragen rättsprocess ända upp i HD.
Dessa rättegångar är crescendot i både Wierups och Sundevalls bok. När allt havererade föll författarnas respektive huvudpersoner varandra i strupen – Åström ansåg att Liljegren svek honom och enbart försökte rädda sig själv, medan Liljegren avfärdade Åström som en lögnare. En parallell läsning skulle kunna alltså ge en god bild av detta stycke anmärkningsvärda polishistoria. Men det försvåras av att författarna uppenbart drivs av olika ambitioner. Medan Wierup närmar sig sitt ämne från en renodlad journalistisk utgångspunkt och håller betydligt större distans till sin huvudperson Max Åström, är Sundevall ute på korståg. Med pennan som vapen drar han en lans för sin hanterare, Olle Liljegren. Och Liljegren vill ha hämnd. Den är riktad uppåt mot polischeferna som han anser hukade sig när det började blåsa hårt och inte vågade stå för sin del av ansvaret. På den punkten är det lätt att hålla med Sundevall/Liljegren, deras version får också stöd i Wierups skildring.
Men Liljegren sparkar också nedåt, mot den stackars Max Åström, mannen som drog honom med sig i fallet. I inledningen gör Sundevall ett stort nummer av att han ställer Liljegren mot väggen med kritiska frågor. Men när han låter Åström smutskastas å det grövsta utan att stödja sig på några relevanta fakta, drabbas boken av trovärdighetsproblem och förvandlas till en partsinlaga för Liljegren.
Sundevall har tillgång till bättre källor än Wierup, och i den etthundra sidor långa beskrivningen av Visbyfallet använder han dem utmärkt. Men på ännu en punkt i faktahanteringen sviktar Sundevalls bok betänkligt, och det gäller det större perspektivet. Polisens hanterande av informatörer och infiltratörer skapade nämligen ett principiellt viktigt juridiskt problem. Metoden ledde förvisso till att många brottslingar greps, men av förklarliga skäl ville polisen inte avslöja exakt hur gripandena hade gått till. Om det framgick i en utredning att en informatör/infiltratör hade varit delaktig, så var den personen inte bara bränd för framtida uppdrag, utan också försatt i livsfara.
I det ovannämnda Visbyfallet ledde hemlighållandet av en närvarande infiltratör till att måltavlan för aktionen dömdes i tingsrätten som köpare av heroinet i stället för som säljare. Varken advokaten, åklagaren eller tingsrättens ledamöter fick veta vad som egentligen hade hänt i samband med gripandet. I sin bok hävdar Sundevall att liknande hemlighetsmakeri har lett till felaktiga domar i över tusen fall och pläderar för någon slags sanningskommission. Antalet har han kommit fram till genom att extrapolera polisens informatörsersättningar till en tänkbar mängd rättegångar. Han har onekligen en poäng i sin argumentation, men slutsatsen är för snabbt dragen. Det måste först visas att den mera vardagliga hanteringen av informatörer leder till samma juridiska felslut som i Liljegrens spektakulära fall, och några sådana fakta presenterar inte Sundevall.
Om Dick Sundevall vägrat bli Liljegrens verktyg hade ”hanteraren” sannolikt blivit ett gott stycke undersökande journalistik, med tanke på källmaterialet. Nu föredrar jag Lasse Wierups redigare och bättre skrivna bok, trots det aningen svagare underlaget.

Thomas Kanger
Författare och journalist

Copyright © 2019 Thomas Kanger